Další jídla dle denního lístku přímo v restauraci
nebo na zavolání